A| A| A
ru | et

Esileht » Elektriseadmete kasutamine

Elektriseadmete kasutamine

Sageli on kodudes vana ja oskamatult parandatud elektrisüsteem. Kui erinevaid juhtmeid on kokku liidetud, teibiga lapitud või rippuma jäetud, võib puhkeda tulekahju. Ohtlikud on ka katkised pistikupesad. Neist võib saada surmava elektrilöögi.

Piltidel on mõned tüüpilised ohuolukorrad. Siin aitab elektriku kutsumine, kes kõrvaldab probleemid või annab nõu, mis järjekorras olukorda paremaks muuta.

Elekter ja elektriseaded

Kui elektriseade läheb põlema:

  • pinge all oleva tehnika kustutamiseks ei tohi kasutada vett;
  • eemalda seade vooluvõrgust ja kustuta seejärel leegid;
  • kõige ohutum vahend põleva elektriseadme kustutamiseks on E- märgistusega kustuti, sellega saab kustutada isegi pinge all olevaid seadmeid.